Szukaj
Aktualności Szkoła Z życia szkoły Historia Uczniowie Nauczyciele Rodzice Osiągniecia BIP Kontakt Archiwum
Aktualności

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz szczęścia.


Mamy nadzieję, że święta będą czasem pełnym radości, czasem magicznym i niepowtarzalnym.

 

W nadchodzącym 2020 roku życzymy wszelkiej pomyślności, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów.

 

Uczniowie, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skułach

 

 

 

UWAGA ! ZMIANY W KURSOWANIU AUTOBUSÓW!

 

Nowe rozkłady jazdy będą obowiązywać od 02.12.2019r.

 

rozkład

CHARYTATYWNY KONKURS DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

 

Do 30 listopada 2019 r. w naszej szkole będzie prowadzona zbiórka charytatywna drobnych monet w ramach akcji ,,Ile wazy Św. Mikołaj".
Monety można przynosić do klasy VII lub opiekuna RSU p. E. Banasiak.
Zachęcam do wsparcia osób potrzebujących.

 

ILE WAŻY ŚWIĘTY MIKOŁAJ

 

 

 

CODE WEEK

 

Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to ogólnoeuropejska inicjatywa promująca programowanie
i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób.
W tym roku w obchody Code Week aktywnie włączyli się uczniowie klasy trzeciej naszej szkoły. Chłopcy, wraz z wychowawczynią
p. Jadwigą Wyrzykowską oraz nauczycielem wspomagającym
p. Karoliną Zdulską, uczestniczyli w dwóch inicjatywach:
Tworzenie obrazków według podanego kodu
Budowanie i programowanie robotów
Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli umiejętności praktycznego wykorzystywania swojej wiedzy w kodowaniu i programowaniu. Uczestnictwo w wydarzeniu bardzo spodobało się uczniom i sprawiło im wiele radości.

 

CERTYFIKAT    CODE WEEK ZAJECIA

 

 

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

 

4. października 2019 r. w naszej szkole odbył się IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
W akcji wzięło udział około 70 osób.
Uczniowie przygotowali prace projektowe, które propagowały IX ŚDTM oraz wykonali dekoracje na korytarzach.
Przez cały tydzień uczniowie byli odpytywani z tabliczki mnożenia przez swoich starszych kolegów.
Do konkursu głównego przystąpiło 26 osób, z których 18 uzyskało tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.

 

     

 

 

 

 

   

 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


W poniedziałek, 2 września 2019 r., w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej odbyła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Zgromadzonych gości oraz całą społeczność szkolną powitała Dyrektor szkoły - Dominika Brzezińska.

 

 

 

DOJAZD AUTOBUSEM DO SZKOŁY W ROKU 2019/2020

 

 

 

ROZKŁAD WAŻNY OD 3 WRZEŚNIA

 

rozkład linii autobusowych ważny od 3 września

 

 

Regulamin Półkolonii

 

1.Półkolonie organizowane są dla dzieci zamieszkałych w gminie Żabia Wola w wieku 5-10 lat.

 

2. Czas trwania: 01.07. - 12.07.2019r; 15.07-26.07.2019; 29.07. - 09.08.2019 (6 tygodni).

 

3. Półkolonie prowadzone będą w trzech szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Żabia Wola:


w okresie:

01.07. - 12.07. (2 tyg.) w Szkole Podstawowej w Józefinie
15.07. - 26.07. (2 tyg.) w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie

29.07 - 09.08. ( 2 tyg.) w Szkole Podstawowej w Skułach

 

4.Uczestnik może brać udział w zajęciach we wszystkich szkołach.

 

5.Tygodniowy koszt półkolonii 200,00zł

 

Opłata obejmuje: obiad (codziennie drugie danie), podwieczorek, napoje, ognisko z kiełbaskami, wyjazd na basen, wyjazd do kina, materiały do zajęć.

 

6. Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00.


Proponowany Ramowy Plan półkolonii:


7.00 - 9.00 schodzenie się uczestników / zabawa w grupach
9.30 - śniadanie (własne kanapki)
10.00 - 13.00 zajęcia / wyjazdy
13.00 - obiad
13.30 - 15.30 zajęcia / wyjścia w teren
15.30 - podwieczorek
16.00 - 17.00 rozchodzenie się dzieci / zabawa w grupach


7.Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
i regulaminów obowiązujących w szkole, miejscach realizacji programu oraz do bezwzględnego przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców.


8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika.

 

9. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas zajęć.


10. Uczestnikom półkolonii zabrania się:
• samowolnego opuszczania terenu szkoły;
• samowolnego oddalania się od grupy podczas wycieczek poza teren szkoły;
• niszczenia sprzętu znajdującego się w szkole i jej otoczeniu.

 

11. Uczestnik półkolonii ma prawo:
• do korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników za zgodą wychowawcy;
• wnosić własne pomysły do realizowanego programu;
• uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach półkolonii.

 

12. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z wyciągnięciem konsekwencji w formie:
• powiadomienia rodziców;
• skreślenia z listy uczestników.

 

13. Wpłata i oddanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika w terminie jest warunkiem zapewnienia dziecku miejsca na półkoloniach.

 

14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora 3 dni przed rozpoczęciem turnusu, co uprawnia do zwrotu wpłaty.

 

15. Za nieobecność uczestnika lub rezygnację w trakcie trwania turnusu, z przyczyn innych niż udokumentowane wypadki losowe, zwrot wpłaty nie przysługuje.

 

16. Liczba miejsc na półkolonie ograniczona, pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzice pracują (oświadczenie o zatrudnieniu).

 

17. Lista zakwalifikowanych uczestników ogłoszona zostanie 07.06.2019r.

 

18. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka na półkoloniach, gotówką w sekretariacie szkoły do 11.06.2019r.


Uwaga: półkolonie zostaną zorganizowane, jeśli zgłosi się przynajmniej 15 osób.

 

 

Karta zgłoszenia dziecka na półkolonie

 

STOP SMOG!

 

Dnia 12.04.2019 r. odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele firmy DSM Nutritional Products Mszczonów. Klasy 1-8 uczestniczyły w lekcji dotyczącej zanieczyszczeń powietrza. Uczniowie dowiedzieli się jak powinno się zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza. Firma DSM Nutritional Products Mszczonów zachęca do udziału w konkursie STOP SMOG !!!. Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne na: https://www.facebook.com/DSMNutritionalProducts/

 


  

 


 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego.


Informujemy, że od dnia 18.03.2019r. do 05.04.2019r. prowadzona będzie rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. Dokumenty składamy w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-14.00.

 

Potrzebne dokumenty: wniosek, druki oświadczeń, kryteria z liczbą punktów, zasady rekrutacji oraz jej harmonogram.

 

12 LISTOPADA 2018 - DZIEŃ WOLNY

 

Sejm uchwalił Ustawę o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającą 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy. W związku z tym w poniedziałek, 12.11.2018 roku Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy naszej Szkoły mają dzień wolny.

 

 

WIECZORNICA NIEPODLEGŁOŚCIOWA

 

Zapraszamy Rodziców wraz z Uczniami na Wieczornicę z okazji 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość odbędzie się na sali gimnastycznej dnia 08.11.2018 o godzinie 17:00.

 

 

 

 

 

Szkoła talentów w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola

 

Szkoła talentów w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola
Projekt pt. „Szkoła talentów w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola" realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Żabia Wola i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 - VIII 2019.

Wartość projektu: 408 492,50 zł, w tym wkład własny: 21 240,00 zł.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.

 

Zostanie on osiągnięty poprzez:

 

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 128 uczniów (64K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

 

b) rozwój kompetencji 15 nauczycieli (14K);

 

c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

 

Dofinansowanie UE: 326 794,00 zł

 

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 

1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
2. Przyrodnicze laboratorium
3. Język angielski
4. Język niemiecki
5. Laboratorium kodowania
6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
7. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej
8. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
9. Zajęcia logopedyczne
10. Zajęcia socjoterapeutyczne
11. Wycieczki
12. Pokazy naukowe
13. Warsztaty z robotyki
14. Półkolonie Laboratorium Naukowe

 

a także szkolenia dla nauczycieli:

 

1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
3. Programowanie - tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

 

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach zaprasza wszystkich uczniów i rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018 (poniedziałek) w godzinach:

 

08.00 - Msza Święta w kościele

09.00 - szkoła, sala gimnastyczna 

 

W dniu 03.09.2018r. autobus szkolny dowożący rano dzieci do szkoły z przystanku Grzmiąca odjeżdża o godzinie 7.00 a z przystanku Grzegorzewice o godzinie 7.10.

 

 

WYKAZY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/19 DO ŚCIĄGNIĘCIA PONIŻEJ:

 

oddział 6-latków

klasa 1

klasa 2

klasa 3

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

Data utworzenia: 2010-12-29 14:26:21
Data modyfikacji: 2019-12-17 00:23:58