Szukaj
Aktualności Szkoła Z życia szkoły Historia Uczniowie Nauczyciele Rodzice Osiągniecia BIP Kontakt Archiwum
Dyrekcja

Kadra pedagogiczna:


Kadrę pedagogiczną szkoły w roku 2017/2018 stanowi 28 nauczycieli.


14 osób zatrudnionych jest na pełny etat, 14 osób realizuje zajęcia w niepełnym wymiarze (od 2 do 15 godzin).

Dla 15 osób jest to stała i jedyna placówka oświatowa, w której pracują, pozostali członkowie kadry znajdują zatrudnienie w innych szkołach


Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018:


Barbara Gradkowska- dyrektor szkoły,przyroda, geografia;


Anna Książek -język polski;


Ewa Banasiak - z-ca dyrektora, matematyka, technika;


Agnieszka Bednarczyk- Jung -nauczyciel/opiekun pięciolatków;


Joanna Czermak - język angielski, godzina z wychowawcą;


Anna Cebula - świetlica,wychowanie do życia w rodzinie;


Monika Drągowska- pedagog szkolny,terapia, biblioteka, etyka;


Jolanta Głąb- edukacja wczesnoszkolna;


Katarzyna Kutyła- plastyka;


Teresa Szopa- religia, biblioteka;


Iwona Trojanowska - logopeda


Magdalena Wasek- edukacja wczesnoszkolna;


Gabriela Stasiak- Kowalska- świetlica;


Jadwiga Wyrzykowska- edukacja wczesnoszkolna;


Marcin Minor - terapeuta;


Paweł Jaworski - muzyka;


Kinga Pleśnierowicz - roczne przygotowanie przedszkolne;


Karolina Zdulska - nauczyciel wspomagający w klasie 1;


Marzanna Mastalerz- nauczyciel wspomagający w kl. 0;


Monika Gzula - historia;


Małgorzata Orzeł- informatyka;


Marta Pater - biologia, chemia;


Anna Rowińska - wychowanie fizyczne;


Paweł Zieliński - wychowanie fizyczne;


Violetta Modzelewska- język niemiecki;


Halina Petryka - fizyka;


Marta Dworzańska - nauczyciel rehabilitant;

 

Ks. Sławomir Bogdanowicz- religia;


Lidia Pytlak - religia

 

Anna Łyjak - psycholog


Barbara Jędrychowicz -Ciastek - nauczyciel wspomagający
w kl. VIII

Wykształcenie:


Wszyscy nauczyciele legitymują się wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi i przedmiotowymi do prowadzenia zajęć.

 

84% kadry posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
pięć osób wyższe zawodowe ( licencjat).


Kadra stale doskonali się.


Status zawodowy:


Grono pedagogiczne składa się z:


15 nauczycieli dyplomowanych (48 % kadry),
7 mianowanych ( 23 %),
7 kontraktowych ( 23 %)
2 stażystów ( 6 %)


Trzech nauczycieli jest w trakcie odbywania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego ( na nauczyciela kontraktowego, mianowanego).


Data utworzenia: 2013-08-31 22:17:50
Data modyfikacji: 2018-11-28 11:27:34